Lenka w Rewalu
Regulamin
W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Willi Lenka prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu:
 1. Pokój wynajmowany jest na doby.

 2. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00

 3. Należność za wynajem pokoju wraz z opłatą klimatyczną należy regulować przy zameldowaniu, pierwszego dnia pobytu.

 4. Warunki rezerwacji należy uzgodnić telefonicznie, a następnie wpłacić zadatek w ustalonym terminie.

 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.

 6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie willi, spowodowane nie z winy właściciela obiektu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

 7. Goście nie mogą przekazywać pokoju innym osobom nawet wtedy, gdy nie upłynął jeszcze okres, za który uiszczono opłatę za pobyt.

 8. Osoby nie zameldowane w Willi Lenka nie mogą przebywać w budynku.

 9. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do 7.00

 10. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym osobom. Możliwe jest odmówienie dalszego świadczenia usług, bez zwrotu opłaconego pobytu, osobom, które naruszają tę zasadę.

 11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych w Willi Lenka powstających z ich winy

 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i gazowych, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju

 13. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia wniesionego przez Gości

 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu niestrzeżonym

 15. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 500zł. Jest to koszt profesjonalnego usuwania zapachu z pomieszczenia i ponosi ją Gość obiektu

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel obiektu

Willa Lenka
Regulamin
Wykonanie:
NFHotel